0971571532 - 0936950853 - 0886714016


   Đăng nhập
   Kích hoạt khóa học

Tải ngay App Lakita

Học tốt hơn - thoải mái hơn

Tải nội dung trên Google Play Tải nội dung trên Google Play

Bảo Hiểm Xã Hội – Tiền Lương – Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2019

Đánh giá khóa học   (4)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (4)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    11/01/2018
Giảng viên
    Chuyên gia Nguyễn Thị Trang
Số bài học
    23 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
95,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel
học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Giảng viên

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Chuyên gia Nguyễn Thị Trang

Chuyên gia Nguyễn Thị Trang

Chuyên gia Nguyễn Thị Trang

Chuyên gia Nguyễn Thị Trang

Chuyên gia Nguyễn Thị Trang


12 năm kinh nghiệm tư vấn luật doanh nghiệp, luật sở hữu trí tuệ, luật lao động, BHXH.

8 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng HCNS.

8 năm kinh nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống lương, thưởng trong doanh nghiệp.

10 năm kinh nghiệm tư vấn thủ tục và cung cấp dịch vụ BHXH trong doanh nghiệp.

8 năm kinh nghiệm đào tạo nghề nhân sự và pháp luật lao động, luật BHXH cho doanh nghiệp

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hài lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   2

   0

   0

   1

   1


Nhận xét (4)
Đặng Quang Tiến    08:44:10 31/05/2018

Rất hài lòng

Pham Thi Dan    09:13:18 23/05/2018

****

Rượu Trên Be    16:31:44 25/04/2018

tốt

Bùi Thị Thái    06:22:02 14/03/2018

rất tốt, phù hợp cho mọi người khi đang làm nhân sự.

CHI TIẾT KHÓA HỌC


CHƯƠNG 1: CẬP NHẬT NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT BHXH NĂM 2018


 • Bài 1: Tổng quan khóa học Bảo hiểm xã hội – Thuế TNCN – Tiền lương 2018

 • Bài 2: Điểm mới về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội từ 2018 Học thử

 • Bài 3: Điểm mới trong chế độ ốm đau thai sản

 • Bài 4: Điểm mới trong chế độ hưu trí

CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC TIỀN LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TỪ 1/1/2018


 • Bài 5: Quy định của pháp luật về tiền lương

 • Bài 6: Phân tích Cấu trúc tiền lương theo quy định mới của pháp luật áp dụng từ 1/1/2018 Học thử

 • Bài 7: Nhận diện các khoản thu nhập phải đóng BHXH

 • Bài 8: Cách ghi tiền lương trên Hợp đồng lao động

 • Bài 9: Áp dụng tiền lương để giải quyết các chế độ đúng luật Học thử

 • Bài 10: Hợp thức hóa các khoản chi nằm trong cấu trúc lương

 • Bài 11: Tổng quan về Thang bảng lương và lương tối thiểu vùng

 • Bài 12: Xây dựng thang bảng lương

 • Bài 13: Thủ tục thông báo thang bảng lương

CHƯƠNG 3: CÁC VẤN ĐỀ VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI KÝ CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, CỘNG TÁC VIÊN, KHOÁN VIỆC


 • Bài 14: Làm rõ hợp đồng lao động và hợp đồng dân sự

 • Bài 15: Làm rõ hợp đồng đào tạo với hợp đồng tập nghề

 • Bài 16: Làm rõ hợp đồng khoán việc với hợp đồng Cộng tác viên

 • Bài 17: Nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với thuế Thu nhập cá nhân

 • Bài 18: Thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân

 • Bài 19: Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN và các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN

 • Bài 20: Thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thử việc, tập nghề

 • Bài 21: Thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng lao động và người có thu nhập nhiều nơi

 • Bài 22: Thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng khoán việc, cộng tác viên

 • Bài 23: Danh sách các tài liệu tham khảo